Müügieeskiri

Internetipoe SASSCOM.ee Müügieeskiri

1. Üldinfo
1.1. ArvutiÄRI (juriidiline isik – Flaminger OÜ) on internetipood, kus müüakse tooteid vastavalt näidiste valikule, edaspidi  tekstis nimetatud Müüja.
1.2. Juriidilist või füüsilist isikut, kes soovib vormistada Müüja juures Tellimuse, nimetatakse edaspidi Ostja.
1.3. Ostja nõustub käesoleva eeskirjaga interneti teel kauba tellimisel vajutades nuppu „Kinnitan tellimuse“ , internetipoes tellimuse tegemise viimasel etapil. Nimetatud kinnitusega nõustub Ostja ostma Müüja käest kaupa käesolevas eeskirjas toodud tingimustel.    
2. Tellimuse esitamine
2.1 Müüja esitluskataloogides oleva kaubavaliku alusel täidab Ostja kauba Tellimuse elektroonilise vormi ja edastab loodud Tellimuse Müüjale interneti teel.  
2.2 Müüja internetipoe katalogis toodud esitlusmaterjal on informatiivse iseloomuga ning ei kajasta toote omadusi ja iseloomu täies mahus. Täpseks informatsiooniallikaks kaupade kohta on tootja ametlikud kaubakataloogid. Juhul, kui Ostjal tekivad küsimused kauba omaduste ja kirjelduse kohta, tuleb enne Kauba Tellimuse esitamist pöörduda Müüja või kauba Tootja poole.

2.3 Tellimuse esitamisel edastab Ostja tõese informatsiooni Tellimuse Saaja ja tarneaadressi kohta.  

2.4 Ostja valib kauba kohaletoimetamise viisi Müüja poolt pakutud valikust.

2.5 Peale Ostjalt tellimuse saamist, kontrollib Müüja laos oleva kauba vastavust tellitud kauba kogusele ning vajadusel kooskõlastab Ostjaga Tellimuse andmeid (s.h. kauba kohaletoimetamise kuupäeva ja kellaaja) telefoni või e-maili teel.

3. Kauba kohaletoimetamine
3.1 Müüja teostab Kauba kohaletoimetamist vastavalt tingimustele, mis on toodud osas „Kohaletoimetamine ja tasumine“ http://sasscom.ee/xxxxxx .
   
3.2 Müüja toimetab Ostjale kauba Tellimuses näidatud aadressile.   

4. Kauba ost-müük
4.1 Müüja esitleb ja annab Kauba Ostjale üle tootja originaalpakendis, Ostja poolt Tellimuses toodud valikus ja koguses.  
4.2 Müüja saab Ostjalt kauba eest tasu. Tasumine toimub eurodes.
4.3 Ostja kinnitab, et tal puuduvad pretensioonid kauba valiku, kvaliteedi ja koguse kohta, vajutades nuppu „Kinnitan tellimuse“ , tellimuse tegemise viimasel etapil. Peale Ostja poolt kauba vastuvõtmist, pretensioone kauba valiku, kvaliteedi ja koguse kohta Müüja vastu ei võta.
4.4 Juhul, kui Ostja ei ole tasunud tellitud kauba eest esitatud arvet 7. päeva jooksul, on Müüjal õigus ühepoolselt tühistada nimetatud tellimus.  

5. Kauba tagastus
 
5.1 Kõiki tooteid saab tagastada 14. päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.
5.2. Kaup peab olema kahjustamata originaalpakendis.
5.3. Kaup paeb olema kasutamata, kahjustamata, avamata pakendis.        
5.4 Juhul, kui kaubapakend või kaup on isegi vähesel määral kahjustatud, on Müüjal õigus kauba tagastusest keelduda.
5.5 Kõik kauba tagastusega seotud transpordikulud kannab Ostja täies ulatuses.
5.6 Tagastamisele kuuluva rahasumma kannab Müüja oma arveldusarvelt Ostja arveldusarvele 30. päeva jooksul, alates nõuetekohases seisundis kauba saabumisest lattu.   

Müüjal on õigus muuta käesoleva eeskirja teksti Ostjat sellest eelnevalt teavitamata.
Eeskirjadega saab tutvuda aadressil: http://sasscom.ee/zzzzzzzzz